Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» απορρέει από το ψηφισμένο και εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών καταστατικό.

 

Για να αναγνώσετε το καταστατικό σύστασης του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» μπορείτε να πατήσετε εδώ.

 

Για να αναγνώσετε το τροποποιημένο καταστατικό του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» που βρίσκεται σε ισχύ από το 2013 μπορείτε να πατήσετε εδώ, ενώ για να δείτε το πρακτικό επικύρωσης μπορείτε να πατήσετε εδώ.