Ο Σύλλογος Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» ιδρύθηκε στις 29 Μαΐου 1977 και έχει ως έδρα το νομό Αττικής. Σκοπός του Σωματίου όλα αυτά τα χρόνια ήταν η ανάδειξη, προβολή και ενίσχυση του χωριού των Πελετών. Επίσης, προτεραιότητα δόθηκε στη σύσφιξη των σχέσεων των κατοίκων του χωριού και στην ηθική και υλική προαγωγή του τόπου. Οι δραστηριότητες του Συλλόγου αποσκοπούν στη συγκέντρωση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση έργων κοινής ωφέλειας για την Κοινότητα Πελετών, αλλά και την ενίσχυση έργων πολιτιστικού περιεχομένου. Στη σύντομη ιστορία του, ο Σύλλογος έχει να επιδείξει ένα αξιοπρόσεκτο έργο σε πλήθος τομέων.