Ο Σύλλογος Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» ιδρύθηκε στις 29 Μαΐου 1977 και έχει ως έδρα το νομό Αττικής. Σκοπός του Σωματίου όλα αυτά τα χρόνια ήταν η ανάδειξη, προβολή και ενίσχυση του χωριού των Πελετών. Επίσης, προτεραιότητα δόθηκε στη σύσφιξη των σχέσεων των κατοίκων του χωριού και στην ηθική και υλική προαγωγή του τόπου. Οι δραστηριότητες του Συλλόγου αποσκοπούν στη συγκέντρωση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση έργων κοινής ωφέλειας για την Κοινότητα Πελετών, αλλά και την ενίσχυση έργων πολιτιστικού περιεχομένου. Στη σύντομη ιστορία του, ο Σύλλογος έχει να επιδείξει ένα αξιοπρόσεκτο έργο σε πλήθος τομέων.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι», έπειτα από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την 1η Νοεμβρίου 2015 στα γραφεία της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, συγκροτείται ως εξής:

 

Πρόεδρος: Πήλιουρας Γεώργιος - Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Τσεμπελής Θεόδωρος

Γραμματέας: Μπότσιου Μαργαρίτα

Ταμίας: Μπότσιου Αγγελική

Μέλος: Βουδούρης Αθανάσιος

Μέλος: Ζουμπούκος Χρυσόστομος

Μέλος: Σπανός Νικόλαος

 

 

Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» απορρέει από το ψηφισμένο και εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών καταστατικό.

 

Για να αναγνώσετε το καταστατικό σύστασης του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» μπορείτε να πατήσετε εδώ.

 

Για να αναγνώσετε το τροποποιημένο καταστατικό του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» που βρίσκεται σε ισχύ από το 2013 μπορείτε να πατήσετε εδώ, ενώ για να δείτε το πρακτικό επικύρωσης μπορείτε να πατήσετε εδώ.

 

Από το 1977, οπότε και ιδρύθηκε ο Σύλλογος Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι», δεκάδες Πελετιώτες και Πελετιώτισσες έχουν θητεύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προσφέροντας με μεράκι και αγάπη τις υπηρεσίες τους για την πρόοδο της Κοινότητας των Πελετών.

 

1977 - 1978

1978 - 1980

Πρόεδρος: Κόκκινος Ευάγγελος

Πρόεδρος: Σπανός Πέτρος

Αντιπρόεδρος: Βουδούρης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Κόικος Αναστάσιος

Γραμματέας: Κατσουράνης Εμμανουήλ

Γραμματέας: Κατσουράνης Εμμανουήλ

Ταμίας: Κόικος Αναστάσιος

Ταμίας: Βρεττάκης Κωνσταντίνος

Μέλος: Βρεττάκης Δημήτριος

Μέλος: Βουδούρης Ιωάννης

Μέλος: Κολυδάς Εμμανουήλ

Μέλος: Κόκκινος Ευάγγελος

Μέλος: Σπανός Πέτρος

Μέλος: Ντάσκας Απόστολος

 

 

1980 - 1983

1983 - 1987

Πρόεδρος: Σπανός Πέτρος

Πρόεδρος: Σπανός Πέτρος

Αντιπρόεδρος: Κόικος Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος: Κατσουράνης Εμμανουήλ

Γραμματέας: Κατσουράνης Εμμανουήλ

Γραμματέας: Κολυδάς Εμμανουήλ

Ταμίας: Βουδούρης Ιωάννης

Ταμίας: Βουδούρης Ιωάννης

Μέλος: Ντάσκας Χρήστος

Μέλος: Καλογιάννης Γεώργιος

Μέλος: Κόκκινος Ευάγγελος

Μέλος: Κόικος Αναστάσιος

Μέλος: Κολυδάς Εμμανουήλ

Μέλος: Κόκκινου Ζωή

 

 

1987 - 1991

1991 - 2000

Πρόεδρος: Σπανός Πέτρος

Πρόεδρος: Σπανός Πέτρος

Αντιπρόεδρος: Καλογιάννης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Κόκκινου Ζωή

Γραμματέας: Κατσουράνης Εμμανουήλ

Γραμματέας: Κατσουράνης Εμμανουήλ

Ταμίας: Σταματάκης Νικόλαος

Ταμίας: Σταματάκης Νικόλαος

Μέλος: Κόκκινου Ζωή

Μέλος: Κατσουράνης Γεώργιος

Μέλος: Τσεμπελής Δημήτριος

Μέλος: Μαμάης Χρήστος

Μέλος: Φριτζήλας Αργύριος

Μέλος: Φριτζήλας Αργύριος

 

 

2000 - 2005

2005 - 2012

Πρόεδρος: Καλογιάννης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος: Καλογιάννης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Τσεμπελής Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Κατσουράνης Εμμανουήλ

Γραμματέας: Τσεμπελή Δήμητρα

Γραμματέας: Κόικος Μιχαήλ

Ταμίας: Καλογιάννη Ιουλία

Ταμίας: Καλογιάννης Παναγιώτης

Μέλος: Κατσουράνης Εμμανουήλ

Μέλος: Καλογιάννης Ιωάννης

Μέλος: Πανουσοπούλου Αναστασία

Μέλος: Μπότσιου Αγγελική

Μέλος: Σπανού Παναγιώτα

Μέλος: Σταματόπουλος Νικόλαος

 

 

2012 - 2015

 

Πρόεδρος: Τσεμπελής Θεόδωρος

 

Αντιπρόεδρος: Σπανός Νικόλαος

 

Γραμματέας: Μπότσιου Μαργαρίτα

 

Ταμίας: Πήλιουρας Γεώργιος – Κων/νος

 

Μέλος: Ζουμπούκος Χρυσόστομος

 

Μέλος: Μπότσιου Αγγελική

 

Μέλος: Τσεμπελή Αικατερίνη

 

 

 

Ο Σύλλογος Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» ιδρύθηκε στις 29 Μαΐου 1977 με πρωτοβουλία των διαμενόντων στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα Προάστια Αττικής καταγόμενων εκ Πελετών Αρκαδίας. Η σύσταση του Συλλόγου κρίθηκε αναγκαία σε μια δύσκολη πολιτική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία καθώς μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και την ομαδική πρωτοβουλία θα μπορούσαν να επιλυθούν ζωτικά προβλήματα που παρουσιάζονταν στην κοινότητα Πελετών. Επιπροσθέτως, ο Σύλλογος επιτελούσε και μία άλλη δράση, τη συσπείρωση και σύσφιξη των σχέσεων των κατοίκων του χωριού που σταδιακά μετεγκαθίστατο από την κοινότητα των Πελετών στο ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, ο Σύλλογος επικεντρώνει τη δράση του στηριζόμενος σε ενέργειες όπως:

  • Η επίσημη σφραγίδα του Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι».
  1. Η ηθική και υλική βοήθεια παντός καταγόμενου από τα Πελετά Αρκαδίας.

  2. Η μέριμνα και η προσοχή για κάθε ζήτημα που αφορά την κοινότητα Πελετών Αρκαδίας και αναλόγως των πόρων του Συλλόγου, η συμβολή και η υποστήριξη κάθε έργου κοινής ωφέλειας της κοινότητας Πελετών.

  3. Η επικοινωνία και σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συλλόγου με όσους κατάγονται από τα Πελετά, όπου κι αν αυτοί διαμένουν, με σκοπό την κοινή συνεργασία για κάθε ζήτημα που αφορά την ηθική και υλική προαγωγή της κοινότητας Πελετών.

  4. Η επικοινωνία με τις άλλες κοινότητες του Νομού Αρκαδίας και Λακωνίας και η συνεργασία για τα κοινά τους συμφέροντα, όπως και η επικοινωνία και συνεργασία με την ένωση των απανταχού Αρκαδιωτών και το πνευματικό Κέντρο Αρκαδιωτών.

  5. Η οργάνωση και εκτέλεση εκδρομών στα Πελετά Αρκαδίας και αλλού για λόγους αναψυχής αλλά και για την επιτόπια εξέταση διαφόρων ζητημάτων κοινής ωφέλειας της κοινότητας.

  6. Η καταβολή προσπαθειών για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της περιφέρειας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιτρέπεται και η διενέργεια εράνου.

  7. Η παροχή χρηματικών και ηθικών βραβείων από τους πόρους του Συλλόγου, στους άριστους μαθητές της κοινότητας Πελετών, όπως και στους μαθητές και σπουδαστές που διαμένουν στην Αθήνα. Επίσης, παρέχεται η ευχέρεια για χορήγηση υποτροφίας στους άριστους μαθητές.

  8. Η παροχή κάθε νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης σε κάθε άπορο συμπολίτη.

 

Το αρχικό ψηφισθέν καταστατικό ίδρυσης του 1977 που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 31/03/1978 με την υπ' αριθμόν 7536 απόφαση, τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε το 2013. Στο τροποποιηθέν καταστατικό διατηρήθηκε το πνεύμα του παλαιού καταστατικού και επικαιροποιήθηκαν κάποια άρθρα, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο κώδικας των πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.

 

Η επωνυμία του Σωματείου οφείλεται στον ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία και αποτελεί σήμα κατατεθέν της κοινότητας Πελετών. Τέλος, ημερομηνία εορτής του Συλλόγου έχει οριστεί η 30η Ιουνίου κάθε έτους, ημέρα εορτής των Αγίων Αποστόλων.